Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. május 24-26. között tervezett, a Bankok számára kötelezően előírt rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (NetBank, Electra, mobilalkalmazások, TeleBank) működését is
befolyásolja.

Please note, that due to system maintenance Works during the weekend  of 24-26 of May, 2019 the Erste NetBank, NetBank for Corporate Customers and MobilBank operation may be suspended. The maintenance and developments are also for your future convenience. Thank you for your patience and understanding.

A részletekért kattintson! / Please click for more details

2010 10 DEC.
Közlemény a részvény érvénytelenítésről és keletkeztetésről

Közzététel az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054; a továbbiakban: „Társaság”) által kibocsátott részvényekre vonatkozó vételi jog gyakorlását követő részvény érvénytelenítésről és keletkeztetésről

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 55. § szakaszában foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve, az ott meghatározott határidőben ezúton közzétesszük, hogy a 2010. november 26. napján közzétett, a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény rendelkezései szerint a részvényesek által 2010. december 3-án 15.00 óráig át nem transzferált alábbi részvényeket a Társaság igazgatósága 2010. december 9-i hatállyal érvénytelenítette és helyettük a Tpt. 76/D. § (5) szakasza alapján az alábbi új részvényeket bocsátotta ki:

29.629.755, azaz huszonkilencmillió-hatszázhuszonkilencezer-hétszázötvenötdarab dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű törzsrészvény (HU0000073374); és 40.446, azaz negyvenezer-négyszáznegyvenhatdarab dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvény (HU0000073382).

A fenti, újonnan kibocsátott részvényeket a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2010. december 9-én megkeletkeztette, és azok 2010. december 9-én jóváírásra kerültek az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21., cégjegyzékszám: FN 330947m) értékpapírszámláján.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.