Az Erste Bank Hungary Nyrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Társaság) kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) rendkívüli tájékoztatás keretében ezúton közzéteszi, hogy a Társaság saját tőkéje a 2010.09.30-i adatokhoz képest 10%-t meghaladó mértékben csökkent.  

Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. saját tőkéje 2010.11.30-i adatok alapján (-617 376e Ft) a 2006. évi IV. törvény 245. § (1) bek. a), illetve b) pontjában meghatározott összeg alá csökkent, elsősorban a portfolió romlása miatt.  

A Társaság likviditása biztosított, fizető- és működőképessége fenntartható, illetve a részvényesek azt fenntartják. A társaság tőkehelyzetének rendezését, részvényesi befizetés keretében a Társaság többségi részvényese, az Erste Bank Hungary Nyrt. valósítja meg, amelynek keretében a veszteségek fedezése, illetve rendezése, és az ehhez szükséges tőkepótlás biztosítása érdekében a Társaság részére 1.120.000.000,- (egymilliárd-százhúszmillió) forint térítésmentes (ingyenes) és végleges pénzeszköz átadást teljesít. 

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 

Budapest, 2010. december 21.