Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

2010 21 DEC.
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság egyszemélyessé válásáról

Részvényesi határozatok az Erste Bank Hungary Nyrt. egyszemélyessé válásáról, zártkörűvé alakulásáról és az alapító okiratának elfogadásáról

1/2010. december 17. számú határozat

A Részvényes megállapítja, hogy a Társaság a 2006. évi IV. törvény 283. § (2) szakasza alapján egyszemélyessé vált. A Részvényes ugyanis a 2001. évi CXX. törvény rendelkezései szerint gyakorolt vételi jogával 2010. november 26. napján megszerezte a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényt (beleértve a törzsrészvényeket és az osztalékelsőbbségi részvényeket is). A vételi jog gyakorlását követő eljárás során a részvényesek által be nem nyújtott, a Társaság igazgatósága által érvénytelenített részvények helyett keletkeztetett részvények a Részvényes értékpapír-számláján 2010. december 9. napján jóváírásra kerültek. A Társaság igazgatósága a Részvényest egyedüli részvényesként a részvénykönyvbe bejegyezte. Erre tekintettel közgyűlés összehívására a továbbiakban nem kerül sor, hanem a Részvényes jelen írásbeli határozataival dönt a Társaság zártkörűvé alakulásáról, a vonatkozó alapító okirat elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó kérdésekről.

2/2010. december 17. számú határozat

A Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság zártkörűen működő részvénytársaságként működik tovább, a Társaság részvényei nem kerülnek a továbbiakban nyilvános forgalomba hozatalra és a Társaság alapító okiratában egyedüli részvényesként a Részvényes kerül feltüntetésre.

3/2010. december 17. számú határozat

A Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság neve ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre, rövidített neve pedig ERSTE BANK Nyrt-ről ERSTE BANK HUNGARY Zrt. elnevezésre változik

4/2010. december 17 . számú határozat

A Részvényes úgy határoz, hogy a Társaságnál az audit bizottság döntés előkészítő és tanácsadó testületként tovább működik a 2006. évi IV. törvény 19. § (6) bekezdése alapján, és az audit bizottság részletes feladatkörét a Társaság 1. számú melléklet szerint elfogadásra kerülő alapító okirata határozza meg.

5/2010. december 17 . számú határozat

A Részvényes az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Társaság fenti módosításokkal és az egyszemélyessé válás és zártkörűvé alakulás miatt szükséges változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által előzetesen jóváhagyott alapító okiratát.

6/2010. december 17 . számú határozat

A Részvényes ezúton felkéri a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság egyszemélyessé válásával és zártkörűvé alakulásával, továbbá a Társaság hatályos alapító okirata cégbírósági bejegyeztetésével kapcsolatos valamennyi eljárást hajtsa végre, és törvény szerint járjon el a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az illetékes cégbíróság, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve más hatóságok előtt.