Az Erste Bank Hungary Zrt. az Erste Alapkezelő Zrt.-vel (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044157) kapcsolatban rendkívüli tájékoztatás keretében ezúton közzéteszi, hogy a Társaság alapítója a Társaság létesítő okiratának módosítását tervezi a felmentvény szabályozásával. Egyebekben módosulni fog felügyelőbizottsági tagok köre Major János, Jonathan Till lemondása folytán, valamint új felügyelőbizottsági tag (Diófási Zoltán) megválasztása miatt. A változások az alapító döntésétől, vagyis 2011. január 5-től érvényesek. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.