Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk.

A 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk működése szünetel (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások).

A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működése szünetel.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Közzététel az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054; a továbbiakban: „Társaság”) kérelméről adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésre vonatkozóan

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 60. §. (2) és 56. § szakaszában foglalt rendkívüli tájékoztatás közzétételi kötelezettségünknek eleget téve, az ott meghatározott határidőben ezúton közzétesszük, hogy a Társaság a mai napon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez („Felügyelet”) kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Felügyelet a Társaságot határozatával mind a Társaság által kibocsátott törzsrészvények, mind az osztalékelsőbbségi részvények tekintetében a nyilvánosságnak történő adatszolgáltatási kötelezettsége alól mentesítse, tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes társaságként, a 2006. évi IV. törvény 283. § (2) szakasza alapján zártkörűen működik tovább.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.