Közzététel az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054; a továbbiakban: „Társaság”) kérelméről adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésre vonatkozóan

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 60. §. (2) és 56. § szakaszában foglalt rendkívüli tájékoztatás közzétételi kötelezettségünknek eleget téve, az ott meghatározott határidőben ezúton közzétesszük, hogy a Társaság a mai napon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez („Felügyelet”) kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Felügyelet a Társaságot határozatával mind a Társaság által kibocsátott törzsrészvények, mind az osztalékelsőbbségi részvények tekintetében a nyilvánosságnak történő adatszolgáltatási kötelezettsége alól mentesítse, tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes társaságként, a 2006. évi IV. törvény 283. § (2) szakasza alapján zártkörűen működik tovább.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.