A 2001. évi CXX. törvény 54.§(9) bekezdése értelmében az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban:„Társaság”) 2011. január 31-i időpontra vonatkozóan közzéteszi az alábbiakat:

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2011. január 31. napján:A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2011. január 31. napján:ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Részvénysorozat Névérték
(Ft/db)
Kibocsátott darabszám Össznévérték
(Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) 1 Ft 60.909.188.429 60.909.188.429
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 1 Ft  353.542 353.542 Ft
Alaptőke nagysága   60.909.541.971 60.909.541.971
Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra
jogosító részvények darabszáma
Részvé-nyenkénti szavazati jog Összes szavazati jog Saját részvé-nyek száma
„A” sorozat (törzsrészvény) 60.909.188.429 60.909.188.429 1 60.909.188.429
„B” sorozat (osztalék-elsőbbségi részvény) 353.542 353.542 1 353.542 0
Összesen 60.909.541.971 60.909.541.971   60.909.541.971 0