Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hirdetménye a nyilvánosságnak történő tájékoztatási kötelezettség alóli mentesítésről a törzsrészvények és osztalékelsőbbségi részvények tekintetében

Az Erste Bank Hungary Zrt. (Cg.:01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 60. & (5) bekezdése alapján ezúton közzéteszi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghozott KE-III-68/2011. számú határozatot. 

A határozat rendelkező része értelmében, a határozat jelen közzétételének napjától az Erste Bank Hungary Zrt. a törzsrészvényei, illetve osztalékelsőbbségi részvényei tekintetében a nyilvánosságnak történő tájékoztatási kötelezettség alól mentesül.