Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az Erste Kereskedőház Kft.-vel kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-866093) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a társaság saját tőkéje 2010. március 31-i végi adatok alapján az év során elszenvedett veszteségek következtében negatív (-1 134 758,- Ft) és a legutóbbi közzétételhez képest 10%-t meghaladó mértékben csökkent. A Társaság tőkehelyzetének rendezése folyamatban van.

Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a társaság az 1/2010 (III/30) szám alatti közgyűlési határozatnak megfelelően a 2011.04.27-i közgyűlés időpontját követő 30 napon belül visszafizeti az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. részére az általa a veszteségek fedezetére 2010-ben teljesített befizetés teljes összegét, mindösszesen 325.000.000,- (háromszázhuszonötmillió) forint összegben.

Az Erste Bank Hungary Zrt. közvetett tulajdonában lévő leányvállalatával, az Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-689805) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a társaság taggyűlés úgy rendelkezett, hogy az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. tag által az 1/2010.( X.20.) sz. taggyűlési határozattal megerősített 1/2010.( VII.23.) sz. taggyűlési határozat alapján teljesített pótbefizetés összegéből a veszteségek pótlásához nem szükséges összeget, mindösszesen 100.000.000,- (egyszázmillió) forint összegben a társaság fizesse vissza a pótbefizetést teljesítő Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. tag részére, a 2011.04.27-i taggyűlési határozat meghozatalától számított 30 napon belül.