Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a társaság a 1047 Budapest, Váci út 15-19. alatti telephelyét megszünteti. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.