Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) kapcsolatban rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a társaság a közgyűlésén döntött a részvénytársaság átalakulásának szándékáról, ami a részvénytársaságnak az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt.-be történő beolvadásával valósul meg.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.