Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)– a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az EN-I-665/2011 sz. határozatával engedélyezte Jelasity Radován úr vezető állású személlyé történő megválasztását és kinevezését. Jelasity Radován úr 2011. június 1-jétől a Bank vezérigazgatója, az igazgatóság elnöke.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.