Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. az alábbiakat teszi közzé:

Hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének h) és f) pontjában foglalt rendelkezésre, az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054 ) ezennel közzéteszi, hogy a 15. kerületi utcanévváltozások miatt a Szőcs Áron utcai Fiók (1152 Budapest, Szőcs Áron u. 2-4.) neve Illyés Gyula utcai Fiókra, címe 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4.-re változott.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.