Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Ingatlan Fejlesztő Hasznosító és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-683008) (”Társaság”) közzéteszi, hogy a Társaság a 1/2011.06.20. és 3/2011.06.20. szám alatti taggyűlési határozataival döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről.

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt., mint többségi részesedéssel rendelkező tag a 2006. évi IV. törvény 154.§-a alapján 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. A tagok ezáltal a társaság törzstőkéjét 1.000.000.000,- Ft-ról, azaz egymilliárd forintról 1.005.000.000,- Ft-ra, azaz egymilliárd-ötmillió forintra emelik.A törzstőke felemelésével egyidejűleg pótlólagos tőke bevonásként az ERSTE Bank Hungary Zrt. tag 1.695.000.000,- HUF, azaz Egymilliárd-hatszázkilencvenötmillió forintot bocsát a társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez. A tőkeemelésnek a Társaság részére történő pénzeszköz-átutalással kell megtörténnie, a határozat meghozatalától számított 8 napon belül. A tőkeemelést követően a Társaság a 2006. évi IV. törvény 168.§-a alapján 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű törzstőke emelést hajt végre leányvállalatában, a Sió Ingatlan Invest Ingatlanberuházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-927486) (”SIÓ”)).

A Társaság az új pénzbeli betétet harminc napon belül, de legkésőbb a törzstőke emelés cégbíróság felé történő bejelentéséig teljes egészében a SIÓ rendelkezésére bocsátja. A törzstőke emelés eredményeként a SIÓ törzstőkéje 4.000.000.-Ft, azaz négymillió forint lesz. A pénzbetét szolgáltatásával egyidejűleg a Társaság tőketartalékként további 69.000.000.-Ft-ot, azaz hatvankilencmillió forintot bocsát végleges jelleggel a SIÓ rendelkezésére.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.