Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Ingatlan Fejlesztő Hasznosító és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-683008) (”Társaság”) közzéteszi, hogy a Társaság a 2006. évi IV. törvény 168.§-a alapján további 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összegű törzstőke emelést hajt végre leányvállalatában, a Sió Ingatlan Invest Ingatlanberuházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-927486) (”SIÓ”).

A Társaság az új pénzbeli betétet harminc napon belül, de legkésőbb a törzstőke emelés cégbíróság felé történő bejelentéséig teljes egészében a SIÓ rendelkezésére bocsátja. A törzstőke emelés eredményeként a SIÓ törzstőkéje 9.000.000.-Ft, azaz kilencmillió forint lesz. A pénzbetét szolgáltatásával egyidejűleg a Társaság tőketartalékként további 1.625.000.000.-Ft-ot, azaz egymilliárd-hatszázhuszonötmillió forintot bocsát végleges jelleggel a SIÓ rendelkezésére.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.