Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) kapcsolatban rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a társaság a 2011. június 30. napján megtartott közgyűlésén véglegesen döntött a részvénytársaság átalakulásáról, ami a részvénytársaságnak az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt.-be történő beolvadásával valósul meg. Az átalakulás (beolvadás) következtében az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. jogutódlással megszűnik, és jogutódja az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. lesz, és így vagyona, jogai és kötelezettségei az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt-re szállnak át. Az átalakulás joghatásai beálltának időpontjaként az átalakulásban részt vevő részvénytársaságok 2011. december 31. napját határozták meg. Az átalakulást követően a beolvadó Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. valamennyi pénzügyi szolgáltatási és egyéb tevékenységét változatlan módon a jogutód Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. kívánja továbbfolytatni. Az átalakulás során a jogutód Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. átalakulást megelőző 56.020.000,- Ft összegű alaptőkéje tőkeátrendezés és tőketartalék terhére történő tőkeemelés következtében 102.000.000,- Ft összegre változik. Az átalakulást követően az ERSTE BANK Hungary Zrt. a jogutód Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. 98,04 %-os mértékű minősített befolyással rendelkező részvényesévé válik. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.