Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy Jonathan William Tillnek, a Bank igazgatósága tagjának, kockázatkezelési vezérigazgató-helyettesének munkaviszonya 2011. szeptember 15-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnt. 


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.