Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 10. 22. 22:00 óra és 2020. 10. 23. 08:00 óra, továbbá 2020.10.25. 02:00 óra és 10.25. 03:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on October 22, 2020 and 8:00 a.m. on October 23, 2020, furthermore between 2:00 a.m. on October 25, 2020 and 3:00 a.m. on October 25, 2020 the operation of digital services will be suspended.

Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

 

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045452) (”Társaság”) közzéteszi, hogy a Részvényes a 3/2011.09.26. 4/2011.09.26. és 5/2011.09.26. szám alatti közgyűlési határozataival döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről.

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt., mint többségi tulajdonjoggal rendelkező részvényes a 2006. évi IV. törvény 154.§-a alapján 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. A részvényesek ezáltal a társaság jegyzett tőkéjét 51.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenegymillió forintról 56.000.000,- Ft-ra, azaz ötvenhatmillió forintra emelik. A jegyzett tőke felemelésével egyidejűleg tőke bevonásként az ERSTE Bank Hungary Zrt. részvényes 1.795.000.000,- HUF, azaz Egymilliárd-hétszázkilencvenötmillió forintot bocsát a Társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez. A tőkeemelésnek a Társaság részére történő pénzeszköz-átutalással kell megtörténnie, a határozat meghozatalától számított 8 napon belül.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.