Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045452) (”Társaság”) közzéteszi, hogy a Részvényes a 3/2011.09.26. 4/2011.09.26. és 5/2011.09.26. szám alatti közgyűlési határozataival döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről.

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt., mint többségi tulajdonjoggal rendelkező részvényes a 2006. évi IV. törvény 154.§-a alapján 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. A részvényesek ezáltal a társaság jegyzett tőkéjét 51.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenegymillió forintról 56.000.000,- Ft-ra, azaz ötvenhatmillió forintra emelik. A jegyzett tőke felemelésével egyidejűleg tőke bevonásként az ERSTE Bank Hungary Zrt. részvényes 1.795.000.000,- HUF, azaz Egymilliárd-hétszázkilencvenötmillió forintot bocsát a Társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez. A tőkeemelésnek a Társaság részére történő pénzeszköz-átutalással kell megtörténnie, a határozat meghozatalától számított 8 napon belül.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.