Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044648) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a társaság saját tőkéje a 2011. október 31-i adatok alapján (475 709e Ft) a 2011.09.30-i adatokhoz képest 10%-ot meghaladó mértékben csökkent, elsősorban a portfolióra megképzett értékvesztés állomány növekedése miatt.
A Társaság likviditása biztosított, fizető- és működőképessége fenntartható, illetve a részvényesek azt fenntartják. 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.