Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054, továbbiakban: Társaság) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. melléklet 1.7 pontjára hivatkozva ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese a Társaság alaptőkéjét zártkörben, új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelés keretében 39.090.458.029 Ft-tal, azaz harminckilencmilliárd kilencvenmillió négyszázötvennyolcezer huszonkilenc forinttal, a jelenlegi 60.909.541.971 Ft-ról (hatvanmilliárd-kilencszázkilencmillió-ötszáznegyvenegyezer-kilencszázhetvenegy forintról) 100.000.000.000 Ft-ra (egyszáz milliárd forintra) emelte fel.

Kibocsátásra kerül 39.090.458.029 darab, azaz harminckilencmilliárd kilencven millió négyszázötvennyolcezer huszonkilenc darab az Alapító okiratban meghatározott jogokkal rendelkező, 1 Ft névértékű, névreszóló dematerializált törzsrészvény.

A kibocsátásra kerülő részvények jellemzői:
Az alaptőke-emelés kizárólag pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása útján történt.
Az alaptőke-emelést a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2011. november 17. napján kelt végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

  • részvény fajtája: névreszóló törzsrészvény
  • részvény kibocsátása: dematerializált módon
  • részvény osztálya: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
  • részvények száma: 39.090.458.029 db
  • részvény sorozata: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
  • részvény névértéke: 1 Ft/db, össznévértéke: 39.090.458.029 Ft
  • részvény kibocsátási értéke: 4,604704296 Ft/db, össz kibocsátási értéke: 180.000.000.000 Ft.