Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054) leányvállalatával, az Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-689805) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a Társaság saját tőkéje a 2011. november 30-i adatok alapján (96 435e Ft) a legutóbb közzétett 2010.12.31-i adatokhoz képest 10%-ot meghaladó mértékben csökkent, elsősorban az elszámolt rendkívüli értékcsökkenés miatt.
A Társaság likviditása biztosított, fizető- és működőképessége fenntartható, tőkerendezésre nincs szükség.