Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054) közvetett tulajdonában lévő leányvállalatával, az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044648) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy az Erste Bank Hungary Zrt., mint a társaság közvetett tulajdonosa, a 8/2011 (11/28) szám alatti Felügyelőbizottsági határozatnak megfelelően, térítésmentes (ingyenes) és végleges pénzeszköz átadásaként egy összegben a társaság tőkeszükségletének megfelelő összeget,  3.500.000.000,- forintot, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forintot bocsát a társaság rendelkezésére 2011. december 23. napjáig.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.