Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054) rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045452) (”Társaság”) közzéteszi, hogy az Erste Bank Hungary Zrt., mint a társaság többségi tulajdonosa, a 6/2011 (11/22) szám alatti Felügyelőbizottsági határozatnak megfelelően, térítésmentes (ingyenes) és végleges pénzeszköz átadásaként egy összegben, a társaság tőkeszükségletének megfelelő összeget, 200.000.000,- forintot, azaz kettőszázmillió forintot bocsát a társaság rendelkezésére. 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.