Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054) leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) kapcsolatban rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a társaság Egyedüli Részvényese 2011. december 21. napján hozott határozatával döntött a Társaság és az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-044648) 2011. május 24. napján és 2011. június 30. napján elhatározott egyesülési folyamatának leállításáról, és ezzel egyidejűleg az Egyedüli Részvényes a Társaság közgyűlésének az egyesülésről, illetve az azzal kapcsolatos intézkedésekről, döntésekről hozott határozatait visszavonta.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.