Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.:01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az EN-I-20/2012 sz. határozatával engedélyezte Bernhard SPALT vezető állású személlyé történő megválasztását és kinevezését. Bernhard SPALT 2012. február 1-jétől a bank ügyvezetője, kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese, az igazgatóság belső tagja.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.