A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123.§ (4) b) pontja értelmében az Erste Bank Hungary Zrt. közzéteszi 2011. évre vonatkozóan a tulajdonosi struktúrát illetve a tulajdoni és szavazati hányadot. Az Erste Bank Hungary Zrt. egyedüli részvényesének szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányadtól, így:


A táblázat a 2011. december 31-i állapotot tükrözi.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Egyedüli Részvényes Tulajdoni hányad
EGB Ceps Holding GmbH 100 %