Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)– a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy Sztanó Imrének, a Bank igazgatósága tagjának, lakossági vezérigazgató-helyettesének munkaviszonya 2012. január 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnt. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.