Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045452) (”Társaság”) közzéteszi, hogy a Részvényes a. 1/2012. (II.23.) szám alatti alapítói határozattal döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről.

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt., mint egyedüli részvényes a 2006. évi IV. törvény 154.§-a alapján 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. A részvényes ezáltal a társaság jegyzett tőkéjét 56.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenhatmillió forintról 61.000.000,- Ft-ra, azaz hatvanegymillió forintra emeli.A jegyzett tőke felemelésével egyidejűleg tőke bevonásként az ERSTE Bank Hungary Zrt. részvényes 3.275.000.000,- HUF, azaz hárommilliárd-kettőszázhetvenötmillió forintot bocsát a társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.