Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank rendszerein 2019. 07.19. 22:00 és 2019. 07.20. 6:00 között karbantartási munkálatokat végzünk. Ebben az időszakban a NetBank és MobilBank, Electra és Vállalati NetBank internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások valamint a www.erstebank.hu nem, a TeleBank pedig korlátozottan lesznek elérhetőek.

 

Please note that Erste Bank will perform a scheduled maintenance between 10pm 19.07 and 6am 20.07. During this period Netbank and MobilBank, Electra and Corporate Netbank internet bank and mobile application services as well as the www.erstebank.hu will not be available. TeleBank services will also be limited.

 

Köszönjük türelmét! /Thank you for your patience.

További részletek/More details

2012 01 MÁRC.
Leányvállalattal kapcsolatos közzététel

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045452) (”Társaság”) közzéteszi, hogy a Részvényes a. 1/2012. (II.23.) szám alatti alapítói határozattal döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről.

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt., mint egyedüli részvényes a 2006. évi IV. törvény 154.§-a alapján 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. A részvényes ezáltal a társaság jegyzett tőkéjét 56.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenhatmillió forintról 61.000.000,- Ft-ra, azaz hatvanegymillió forintra emeli.A jegyzett tőke felemelésével egyidejűleg tőke bevonásként az ERSTE Bank Hungary Zrt. részvényes 3.275.000.000,- HUF, azaz hárommilliárd-kettőszázhetvenötmillió forintot bocsát a társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.