Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044648) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a társaság saját tőkéje a 2012. február 29-i adatok alapján a legutóbb közzétett 2011.október 31-i adatokhoz képest 10%-ot meghaladó mértékben csökkent, elsősorban a portfolióra megképzett értékvesztés állomány növekedése miatt. 

A Társaság likviditása biztosított, fizető- és működőképessége fenntartható, tőkerendezésre nincs szükség.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.