Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

2012 27 ÁPR.
Vezető állású személyek körében bekövetkező változások

Tájékoztatás vezető állású személyek körében bekövetkező változásokról

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi a vezető állású személyek körében bekövetkezett változásokat:

A Bank Egyedüli Részvényese döntött Major János és Pelle László az igazgatóság belső tagjává/ügyvezetővé történő, továbbá dr. Rudnay János és Frederik Silzer az igazgatóság külső tagjává történő újraválasztásáról 2012. április 28-tól 2016. május 31-igterjedő időtartamra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-1042/2012. sz. határozatával engedélyezte Major János és Pelle László igazgatósági taggá történő újraválasztását. valamint H-EN-I-1090/2012. sz. határozatával engedélyezte Frederik Silzer és dr. Rudnay János igazgatósági taggá történő újraválasztását

Az Egyedüli Részvényes döntött Manfred Wimmer, Martin Rohmann felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásáról 2012. április 28-tól 2016. május 31-ig terjedő időtartamra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-1090/2012. sz. határozatával engedélyezte Manfred Wimmer és Martin Rohmann felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztását.

Az Egyedüli Részvényes döntött Friedrich Rödler felügyelőbizottsági taggá történő választásáról 2012. április 28-tól 2016. május 31-ig terjedő időtartamra (Peter Weiss felügyelőbizottsági tag 2012. március 16-i hatállyal lemondott tagságáról), valamint egyetértve az Üzemi Tanács javaslatával döntött Nemes Róbert munkavállalóifelügyelőbizottsági tag újraválasztásáról 2012. április 28-tól 2016. május 31-ig terjedő időtartamra és Szóráth Attila Üzemi Tanács által jelölt munkavállaló felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról 2012. április 28-tól 2016. május 31-ig terjedő időtartamra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-1042/2012. sz. határozatával engedélyezte Nemes Róbert és Szóráth Attila, valamint H-EN-I-1090/2012. sz. határozatával Friedrich Rödlerfelügyelőbizottsági taggá történő megválasztását.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.