Tájékoztatás vezető állású személyek körében bekövetkező változásokról

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi a vezető állású személyek körében bekövetkezett változásokat:

A Bank Egyedüli Részvényese döntött Major János és Pelle László az igazgatóság belső tagjává/ügyvezetővé történő, továbbá dr. Rudnay János és Frederik Silzer az igazgatóság külső tagjává történő újraválasztásáról 2012. április 28-tól 2016. május 31-igterjedő időtartamra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-1042/2012. sz. határozatával engedélyezte Major János és Pelle László igazgatósági taggá történő újraválasztását. valamint H-EN-I-1090/2012. sz. határozatával engedélyezte Frederik Silzer és dr. Rudnay János igazgatósági taggá történő újraválasztását

Az Egyedüli Részvényes döntött Manfred Wimmer, Martin Rohmann felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásáról 2012. április 28-tól 2016. május 31-ig terjedő időtartamra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-1090/2012. sz. határozatával engedélyezte Manfred Wimmer és Martin Rohmann felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztását.

Az Egyedüli Részvényes döntött Friedrich Rödler felügyelőbizottsági taggá történő választásáról 2012. április 28-tól 2016. május 31-ig terjedő időtartamra (Peter Weiss felügyelőbizottsági tag 2012. március 16-i hatállyal lemondott tagságáról), valamint egyetértve az Üzemi Tanács javaslatával döntött Nemes Róbert munkavállalóifelügyelőbizottsági tag újraválasztásáról 2012. április 28-tól 2016. május 31-ig terjedő időtartamra és Szóráth Attila Üzemi Tanács által jelölt munkavállaló felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról 2012. április 28-tól 2016. május 31-ig terjedő időtartamra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-1042/2012. sz. határozatával engedélyezte Nemes Róbert és Szóráth Attila, valamint H-EN-I-1090/2012. sz. határozatával Friedrich Rödlerfelügyelőbizottsági taggá történő megválasztását.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.