Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

2012 03 MÁJ.
Tulajdonosi határozatok éves beszámolóhoz kapcsokódóan

Az Erste Bank Hungary Zrt. 2011. évi éves beszámoló elfogadásához kapcsolódó tulajdonosi határozatai

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. §-ában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja Egyedüli Részvényesének (Részvényes) 2012. április 27-én meghozott határozatairól.

1/2012. április 27. számú határozat

A Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett

  • az igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadja a Társaság 2011. évi éves beszámolóját, mely szerint az eszközök és források egyező végösszege: 3.215.327,- millió Ft; a mérleg szerinti veszteség -135.342,- millió Ft; a saját tőke 171.580,- millió Ft.
  • továbbá az igazgatóságnak a 2011. évi mérleg szerinti eredményfelosztására vonatkozó előterjesztését, mely szerint a Társaság mérleg szerinti veszteségével -135.341.928.293 Ft-tal a Társaság eredménytartalékát csökkentsék, valamint javasolta, hogy osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.
  • az igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2011. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2012. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2012. április 27. számú határozat

A Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett:

  • az igazgatóságnak a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti 2011. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját, mely szerint az eszközök és források egyező végösszege 3.247.936,- millió Ft (konszolidált); a mérleg szerinti eredmény: - 149.403,-millió Ft; a saját tőke 177.791,- millió Ft. A konszolidált mérleg szerinti veszteség - 149.403,- millió Ft eredménytartalékba kerül.

3/2012. április 27. számú határozat

A Részvényes megadta az igazgatóság tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapító Okiratának 13.7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján – 2011. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2011. december 31-éig illetve mandátumuk megszűnéséig terjedő időszakra,


4/2012. április 27. számú határozat

A Részvényes megállapította az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjainak díjazását.


5/2012. április 27. számú határozat

A Részvényes úgy határozott, hogy megbízza a Társaság 2012. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények és előírások szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) és elfogadta díjazását. A könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.