Az Erste Bank Hungary Zrt. 2011. évi éves beszámoló elfogadásához kapcsolódó tulajdonosi határozatai

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. §-ában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja Egyedüli Részvényesének (Részvényes) 2012. április 27-én meghozott határozatairól.

1/2012. április 27. számú határozat

A Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett

  • az igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadja a Társaság 2011. évi éves beszámolóját, mely szerint az eszközök és források egyező végösszege: 3.215.327,- millió Ft; a mérleg szerinti veszteség -135.342,- millió Ft; a saját tőke 171.580,- millió Ft.
  • továbbá az igazgatóságnak a 2011. évi mérleg szerinti eredményfelosztására vonatkozó előterjesztését, mely szerint a Társaság mérleg szerinti veszteségével -135.341.928.293 Ft-tal a Társaság eredménytartalékát csökkentsék, valamint javasolta, hogy osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.
  • az igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2011. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2012. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2012. április 27. számú határozat

A Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett:

  • az igazgatóságnak a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti 2011. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját, mely szerint az eszközök és források egyező végösszege 3.247.936,- millió Ft (konszolidált); a mérleg szerinti eredmény: - 149.403,-millió Ft; a saját tőke 177.791,- millió Ft. A konszolidált mérleg szerinti veszteség - 149.403,- millió Ft eredménytartalékba kerül.

3/2012. április 27. számú határozat

A Részvényes megadta az igazgatóság tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapító Okiratának 13.7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján – 2011. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2011. december 31-éig illetve mandátumuk megszűnéséig terjedő időszakra,


4/2012. április 27. számú határozat

A Részvényes megállapította az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjainak díjazását.


5/2012. április 27. számú határozat

A Részvényes úgy határozott, hogy megbízza a Társaság 2012. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények és előírások szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) és elfogadta díjazását. A könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.