Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

2012 04 JÚN.
Tájékoztatás vezető állású személyek körében bekövetkező változásokról

TÁJÉKOZTATÁS VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK KÖRÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi a vezető állású személyek körében bekövetkezett alábbi változást:

A Bank Egyedüli Részvényese döntött Martin Škopek  felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásáról. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. május 31. napján kelt H-EN-I-1325/2012 sz. határozatával engedélyezte Martin Škopek felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztását. Martin Škopek úr felügyelőbizottsági tagi megbízatása 2012. május 31. napjától 2016. május 31. napjáig szól.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.