TÁJÉKOZTATÁS VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK KÖRÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi a vezető állású személyek körében bekövetkezett alábbi változást:

A Bank Egyedüli Részvényese döntött Martin Škopek  felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásáról. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. május 31. napján kelt H-EN-I-1325/2012 sz. határozatával engedélyezte Martin Škopek felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztását. Martin Škopek úr felügyelőbizottsági tagi megbízatása 2012. május 31. napjától 2016. május 31. napjáig szól.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.