Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

2012 12 JÚN.
Leányvállalattal kapcsolatos közzététel

Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046409) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a Társaság saját tőkéje a legutóbb közzétett 2012.02.29-i adatokhoz képest 10%-ot meghaladó mértékben csökkent. 

Az Erste Bank Hungary Zrt. ezért, mint a Társaság Egyedüli Részvényese, az 1/2012. (06.12) szám alatti alapítói határozattal döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről, s ennek keretében 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. Az Egyedüli Részvényes ezáltal a Társaság alaptőkéjét 50.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenmillió forintról 51.000.000,- Ft-ra, azaz ötvenegymillió forintra emeli. Az alaptőke felemelésével egyidejűleg tőke bevonásként az ERSTE Bank Hungary Zrt. 210.000.000,- HUF, azaz kettőszáztíz millió forintot bocsát a Társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.l