Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046409) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a Társaság saját tőkéje a legutóbb közzétett 2012.02.29-i adatokhoz képest 10%-ot meghaladó mértékben csökkent. 

Az Erste Bank Hungary Zrt. ezért, mint a Társaság Egyedüli Részvényese, az 1/2012. (06.12) szám alatti alapítói határozattal döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről, s ennek keretében 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. Az Egyedüli Részvényes ezáltal a Társaság alaptőkéjét 50.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenmillió forintról 51.000.000,- Ft-ra, azaz ötvenegymillió forintra emeli. Az alaptőke felemelésével egyidejűleg tőke bevonásként az ERSTE Bank Hungary Zrt. 210.000.000,- HUF, azaz kettőszáztíz millió forintot bocsát a Társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.l