Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank rendszerein 2019. 07.19. 22:00 és 2019. 07.20. 6:00 között karbantartási munkálatokat végzünk. Ebben az időszakban a NetBank és MobilBank, Electra és Vállalati NetBank internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások valamint a www.erstebank.hu nem, a TeleBank pedig korlátozottan lesznek elérhetőek.

 

Please note that Erste Bank will perform a scheduled maintenance between 10pm 19.07 and 6am 20.07. During this period Netbank and MobilBank, Electra and Corporate Netbank internet bank and mobile application services as well as the www.erstebank.hu will not be available. TeleBank services will also be limited.

 

Köszönjük türelmét! /Thank you for your patience.

További részletek/More details

2012 12 JÚN.
Leányvállalattal kapcsolatos közzététel

Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046409) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a Társaság saját tőkéje a legutóbb közzétett 2012.02.29-i adatokhoz képest 10%-ot meghaladó mértékben csökkent. 

Az Erste Bank Hungary Zrt. ezért, mint a Társaság Egyedüli Részvényese, az 1/2012. (06.12) szám alatti alapítói határozattal döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről, s ennek keretében 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. Az Egyedüli Részvényes ezáltal a Társaság alaptőkéjét 50.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenmillió forintról 51.000.000,- Ft-ra, azaz ötvenegymillió forintra emeli. Az alaptőke felemelésével egyidejűleg tőke bevonásként az ERSTE Bank Hungary Zrt. 210.000.000,- HUF, azaz kettőszáztíz millió forintot bocsát a Társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.l