AZ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. KÖZZÉTÉTELE A BANK ÉS EGYES LEÁNYVÁLLALATAI EGYESÜLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; Cg. 01-10-041054) (Erste Bank Hungary Zrt.) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi az alábbiakat:

Az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Jogutód Társaság), valamint annak közvetlen és közvetett tulajdonában álló leányvállalatai, az Erste Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; Cg. 01-10-045254), a Magyar Factor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; Cg. 01-10-043934), az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; Cg. 01-10-043576), az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; Cg. 01-10-044648), az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; Cg. 01-10-045452) (továbbiakban együtt: Leányvállalatok) (Jogutód Társaság és Leányvállalatok továbbiakban együtt: Egyesülő Társaságok) átalakulásukról döntöttek. Az Egyesülő Társaságok átalakulása a Leányvállalatoknak a Jogutód Társaságba történő beolvadásával valósul meg. Az Egyesülő Társaságok tulajdonosai az átalakulásra vonatkozó döntésüket 2012. június 12. napján hozták meg. Az Egyesülés tervezett időpontja 2012. december 31. napja. Az egyesülés hatályba lépésének előfeltétele az egyesülés Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete általi engedélyezése és az illetékes cégbíróság általi bejegyzése.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.