Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054) leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság gal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a Társaság saját tőkéje a legutóbb közzétett adatokhoz képest 10%-ot meghaladó mértékben csökkent, elsősorban az elszámolt értékvesztés miatt.
A Társaság likviditása biztosított, fizető- és működőképessége fenntartható, tőkerendezésre nincs szükség.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.