Az Erste Bank Hungary Zrt. a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének 1.16 pontjában foglaltaknak megfelelően rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi az alábbiakat: 

A megváltozott piaci körülményekre való tekintettel az Erste Bank újraalkotta üzleti stratégiáját. A menedzsment stratégiai víziója alapján az Erste Bank elsősorban lakossági bank kíván maradni, megőrizve pozícióit Magyarország vezető bankjai közt. Emellett kiegyensúlyozott vállalati üzletágat, megerősített kockázatkezelést és hatékony operációt tűzött ki célul.

A 2015-ig tartó időszakra szóló új stratégia fontosabb elemei:
A lakossági üzletágban a deviza alapú jelzáloghitelezés felől az ügyfélkapcsolatok mélyítésére helyezzük a hangsúlyt.
A vállalati üzletágban továbbra is teljes körű banki szolgáltatásokat kínálunk minden szegmens számára, azonban a fő fókuszban a középvállalati ügyfelek lesznek.
A kockázatkezelést az egész bankot átható, megerősített tevékenységgé kívánjuk fejleszteni, az IT és operáció területén a cél az általános hatékonyságjavítás.


ERSTE BANK HUGARY ZRT.