Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. az alábbiakat teszi közzé:

Hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének h) és f) pontjában foglalt rendelkezésre, az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054 ) ezennel közzéteszi, hogy átalakítási munkák miatt a Veszprém, Ádám Iván utcai Fiók (8200 Veszprém, Ádám Iván utca 2.) 2012. szeptember 3-án ideiglenesen új helyszínre költözik az átalakítási munkák befejezéséig, előreláthatólag 2012. szeptember 10-ig.
A Veszprém, Ádám Iván utcai Fiók ideiglenesen az alábbi címen végez befektetési szolgáltatást: 8200 Veszprém, Szabadság tér 1. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.