Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 2012. I. félévi jelentése nem auditált féléves adatok alapján, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint:

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.