2012 06 SZEPT.
2012. I. félévi konszolidált jelentés

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 2012. I. félévi jelentése nem auditált féléves adatok alapján, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint:

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.