Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Bank”) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 62. § (3) bekezdése alapján – mint közérdeklődésre számot tartó kibocsátó – ezúton közzéteszi, hogy a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 311. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakat (az audit bizottság feladatait) a Bank felügyelőbizottságának albizottsága, az Audit Bizottság látja el.

A Bank közzéteszi továbbá az Audit Bizottság összetételét, mely az alábbi:
Friedrich Rödler, elnök; Martin Rohmann, helyettes elnök és Martin Škopek.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.