Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi a vezető állású személyek körében bekövetkezett változásokat:

Nemes Róbertnek, a Bank felügyelőbizottsága munkavállalói képviseletet ellátó tagjának munkaviszonya és ezzel felügyelőbizottsági tagsága 2013. január 31-i hatállyal megszűnik.A Bank Egyedüli Részvényese döntött Nagy Magdolna, az Üzemi Tanács által jelölt munkavállaló felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról 2013. február 1-jétől 2016. május 31-ig terjedő időtartamra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-42/2013. sz. határozatával engedélyezte Nagy Magdolna felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi a vezető állású személyek körében bekövetkezett változásokat:

Nemes Róbertnek, a Bank felügyelőbizottsága munkavállalói képviseletet ellátó tagjának munkaviszonya és ezzel felügyelőbizottsági tagsága 2013. január 31-i hatállyal megszűnik.A Bank Egyedüli Részvényese döntött Nagy Magdolna, az Üzemi Tanács által jelölt munkavállaló felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról 2013. február 1-jétől 2016. május 31-ig terjedő időtartamra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-42/2013. sz. határozatával engedélyezte Nagy Magdolna felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.