Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Ingatlan Fejlesztő Hasznosító és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-683008) (”Társaság”) közzéteszi, hogy – a Társaság jövőbeni működési költségeinek fedezetére és a likviditás folyamatos fenntartása érdekében - a Társaság a 1/2013 (01/31) és 2/2013 (01/31) szám alatti tulajdonosi határozataival döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről.

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt., mint egyedüli tag a 2006. évi IV. törvény 154.§-a alapján 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. Az egyedüli tag ezáltal a társaság törzstőkéjét 205.000.000,- Ft-ról, azaz kétszáz-ötmillió forintról 210.000.000,- Ft-ra, azaz kétszáz-tízmillió forintra emeli.A törzstőke felemelésével egyidejűleg pótlólagos tőke bevonásként az ERSTE Bank Hungary Zrt. egyedüli tag 40 788 091 644,- HUF, azaz negyvenmilliárd-hétszáznyolcvannyolcmillió-kilencvenegyezer-hatszáznegyvennégy forint vagyoni hozzájárulást bocsát a társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez. A tőkeemelésnek a határozat meghozatalától számított 15 napon belül kell megtörténnie.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.