Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. melléklete 1.17 pontjának megfelelve– ezúton rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy ügyfélszolgálati elektronikus levélcíme (e-mail címe) megváltozott.

Az új e-mail cím:


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.