Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese 2013. április 2-i hatállyal megválasztotta Harmati Lászlót a Társaság igazgatóságának tagjává (mandátum: 2013.04.02-2016.05.31.), aki az igazgatóság határozata szerint a Társaság ügyvezetője / lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese lesz.

Harmati László úr ügyvezetővé / lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettessé történő kinevezésének és igazgatósági taggá megválasztásának feltétele, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyja.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.