Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.. Cg.01-10-041054) (”Bank”) ezúton teszi közzé, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 330947m) (”Egyedüli Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2013. március 27-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2013. március 27. számú határozat
A Társaságba mint jogutód társaságba 2012. december 31. napjával beolvadt az ERSTE FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Factor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.A Részvényes mint a jogutód Társaság egyedüli részvényese – az igazgatóság előterjesztése alapján, a felügyelőbizottság jóváhagyó határozata és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – elfogadta a beolvadó jogelőd társaságok, azaz

  1. az ERSTE FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i fordulónapra készített tevékenységet lezáró beszámolóját (mérlegfőösszeg: 14 650 866,- ezer Ft; mérleg szerinti eredmény: -155 816,- ezerFt);
  2. a Magyar Factor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i fordulónapra készített tevékenységet lezáró beszámolóját (mérlegfőösszeg: 1 863 704,- ezer Ft ; mérleg szerinti eredmény: 36 947,- ezer Ft );
  3. az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i fordulónapra készített tevékenységet lezáró beszámolóját (mérlegfőösszeg: 82 665,- millió Ft; mérleg szerinti eredmény: -1 374,- millió Ft);
  4. az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i fordulónapra készített tevékenységet lezáró beszámolóját (mérlegfőösszeg: 11 868 076,- ezer Ft; mérleg szerinti eredmény: 674 756,- ezer Ft);
  5. az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i fordulónapra készített tevékenységet lezáró beszámolóját (mérlegfőösszeg: 17 536 882,- ezer Ft; mérleg szerinti eredmény:-2 024 466, - ezer Ft).

2/2013. március 27. számú határozat
A Részvényes mint a jogutód Társaság egyedüli részvényese – az igazgatóság előterjesztése alapján, a felügyelőbizottság jóváhagyó határozata és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – elfogadta a beolvadó jogelőd társaságok, azaz

  1. az ERSTE FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i fordulónapra készített végleges átalakulási záró vagyonmérlegét és vagyonleltárát;
  2. a Magyar Factor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i fordulónapra készített végleges átalakulási záró vagyonmérlegét és vagyonleltárát;
  3. az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i fordulónapra készített végleges átalakulási záró vagyonmérlegét és vagyonleltárát;
  4. az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i fordulónapra készített végleges átalakulási záró vagyonmérlegét és vagyonleltárát;
  5. az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i fordulónapra készített végleges átalakulási záró vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

3/2013. március 27. számú határozat
A Részvényes – az igazgatóság előterjesztése alapján, a felügyelőbizottság jóváhagyó határozata és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – elfogadta a Társaság 2012. december 31-i fordulónapra készített végleges átalakulási záró vagyonmérlegét és vagyonleltárát, valamint a Társaság mint egyesült társaság végleges nyitó vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

4/2013. március 27. számú határozat
A Részvényes – az igazgatóság előterjesztése, a felügyelőbizottság jelentése alapján és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – jóváhagyta a Társaság 2012. évi auditált éves beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező végösszege: 2 761 623,- millió Ft; a mérleg szerinti veszteség: 11 063 millió Ft; a saját tőke: 160 416,- millió Ft,és úgy határozott, hogy Társaság teljes mérleg szerinti veszteségével, 11 063 millióFt-tal a Bank eredménytartalékát csökkentsék és osztalék fizetésére ne kerüljön sor.A Részvényes elfogadta továbbá az igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2013. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

5/2013. március 27. számú határozat
A Részvényes megadta az igazgatóság tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapító Okiratának 13.7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján – 2012. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2012. december 31-éig illetve mandátumuk megszűnéséig terjedő időszakra.

6/2013. március 27. számú határozat
A Részvényes úgy határozott, hogy megbízza a Társaság 2013. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények és előírások szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) és elfogadta díjazását. A könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

A Bank ezúton tájékoztatást tesz továbbá közzé, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolójának elfogadására a jogszabályi határidőben, de külön kerül sor ebben az évben. Erről külön közzétételünkben adunk tájékoztatást, az összevont (konszolidált) beszámoló Részvényes általi elfogadását követően.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.