Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy leányvállalata az Erste Ingatlan Fejlesztő, Hasznosító és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-683008) (”Társaság”) Erste IN-FORG Korlátolt Felelősségű Társaság néven leányvállalatot alapít, amelynek egyedüli tagja a Társaság. Az új leányvállalat alapító okiratának aláírása 2013. március 28-án megtörtént, a Társaság új leányvállalatának cégbírósági bejegyzése folyamatban van.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.