Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. melléklete 1.7 pontjának megfelelve– ezúton rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. tudomásul veszi a Pénzügy Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-I-B-62/2013. számú határozatát, melyben a Felügyelet felhívta a Bankot, hogy mindenkor feleljen meg a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, és a Bankot a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezte. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.