Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

2013 15 ÁPR.
Tájékoztatás az EBH-val szembeni felügyeleti intézkedésről és bírság kiszabásáról

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. melléklete 1.7 pontjának megfelelve– ezúton rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. tudomásul veszi a Pénzügy Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-I-B-62/2013. számú határozatát, melyben a Felügyelet felhívta a Bankot, hogy mindenkor feleljen meg a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, és a Bankot a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezte. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.