Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy Szóráth Attilának, a Bank felügyelőbizottsága munkavállalói képviseletet ellátó tagjának felügyelőbizottsági tagi megbízatása 2013. április 15. napján lemondás folytán megszűnt.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.