Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalataival, az Erste Ingatlan Fejlesztő Hasznosító és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-683008) (”Erste Ingatlan Kft.”), valamint a Sió Ingatlan Invest Ingatlanberuházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-927486) (”Társaság”) közzéteszi, hogy – a Társaság jövőbeni működési költségeinek fedezetére és a likviditás folyamatos fenntartása érdekében – az Erste Ingatlan Kft., mint egyedüli tag a 2006. évi IV. törvény 168.§-a alapján 3.900.000,- Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer forint tőkeemelést hajtott végre leányvállalatában, a Társaságban.

Az Erste Ingatlan Kft. ezáltal a Társaság törzstőkéjét 9.000.000,- Ft-ról, azaz kilencmillió forintról 12.900.000,- Ft-ra, azaz tizenkettőmillió-kilencszázezer forintra emeli.A törzstőke felemelésével egyidejűleg pótlólagos tőke bevonásként az egyedüli tag 3 896 100 000,- HUF, azaz hárommilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió-százegyezer forint vagyoni hozzájárulást bocsátott a Társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékban helyezett el. 


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.