Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Bank”) ezúton közzéteszi, hogy az audit bizottság összetételében változás következett be 2013. április 25-től. 

A jelenlegi összetétel:
Friedrich Rödler, elnök; 
Zsiga Krisztina, helyettes elnök és 
Peter Šúrek.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.