Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., „Bank”) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy Martin Škopek és Martin Rohmann 2013. április 24-i hatállyal lemondtak a Bankban betöltött felügyelőbizottsági tagi megbízatásukról.

A Bank Egyedüli Részvényese döntött Zsiga Krisztina és Peter Šúrek felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról 2013. április 25-étől 2016. május 31-ig terjedő időtartamra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-278/2013 sz. határozatával engedélyezte Zsiga Krisztina és Peter Súrek felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.