Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. május 24-26. között tervezett, a Bankok számára kötelezően előírt rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (NetBank, Electra, mobilalkalmazások, TeleBank) működését is
befolyásolja.

Please note, that due to system maintenance Works during the weekend  of 24-26 of May, 2019 the Erste NetBank, NetBank for Corporate Customers and MobilBank operation may be suspended. The maintenance and developments are also for your future convenience. Thank you for your patience and understanding.

A részletekért kattintson! / Please click for more details

2013 26 ÁPR.
Az EBH Zrt. közleménye a 2013. április 25-i részvényesi határozatairól

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) (”Bank”) ezúton teszi közzé, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 330947m) (”Egyedüli Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2013. április 25-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2013. április 25. számú határozat
A Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett:
az igazgatóságnak a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti 2012. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját, amelyben az eszközök és források egyező végösszege: 2.788.200,- millió Ft (konszolidált); a mérleg szerinti eredmény: -6.113 millió Ft; a saját tőke: 210.585 millió Ft.
A Bankcsoport konszolidált mérleg szerinti vesztesége, 6.113 millió Ft eredménytartalékba kerül.

2/2013. április 25. számú határozat
A Társaság Részvényese tudomásul vette, hogy Martin Rohmann a Társaság felügyelőbizottságának tagja, a Kockázatkezelési Bizottság tagja/elnöke, az Audit Bizottság tagja/helyettes elnöke, a Javadalmazási Bizottság tagja, valamint Martin Škopek, a felügyelőbizottság tagja, a Kockázatkezelési Bizottság, Audit Bizottság és Javadalmazási Bizottság tagja 2013. április 24-i hatállyal lemondtak tisztségeikről.
Az Egyedüli Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint az igazgatóság javaslatát, aminek alapján döntött Zsiga Krisztina felügyelőbizottsági taggá történő választásáról 2013. április 25-től 2016. május 31-ig terjedő időtartamra, valamint Peter Šúrek felügyelőbizottsági taggá történő választásáról, 2013. április 25-től 2016. május 31-ig terjedő időtartamra.
Zsiga Krisztina és Peter Šúrek megválasztását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-278/2013 sz. engedélyével jóváhagyta.

3/2013. április 25. számú határozat
A Részvényes megállapította az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjainak díjazását.

4/2013. április 25. számú határozat
A Társaság Részvényese tudomásul vette, hogy Szóráth Attila, a felügyelőbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2013. április 15-i hatállyal lemondott tisztségéről. Az Egyedüli Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint az igazgatóság javaslatát, aminek alapján döntött az Üzemi Tanács által jelölt Balogh Márta munkavállaló felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról.

A felügyelőbizottsági tag megválasztásának feltétele, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyja, az új felügyelőbizottsági tag megbízatása a Felügyelet által kiadott engedély dátumának a napjától 2016. május 31-ig terjedő időtartamra szól.

5/2013. április 25. számú határozat
A Társaság Részvényese úgy határozott, hogy a Társaság Alapító Okirata a telephelyek és fióktelepek felsorolását a jövőben nem tartalmazza, továbbá az igazgatóságnak a belföldi telephelyek, fióktelepek létesítésével, illetve megszüntetésével és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos jogkörét megszünteti.
Az Alapító Okiratnak az igazgatóság jogkörét érintő módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-317/2013. sz. határozatával engedélyezte.
A Társaság Részvényese a fentiekre tekintettel az Alapító Okiratot ennek megfelelően módosította.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.